Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Rechtbank verklaart mega strafzaak cybercrime definitief geëindigd

donderdag, 17 maart 2022

Rechtbank verklaart mega strafzaak cybercrime definitief geëindigd

Soms zijn de tanden van het recht even wat minder belangrijk dan rechtsbescherming.

Onze cliënt was hoofdverdachte in een fors onderzoek naar cybercrime. Maar liefst 78 aangiftes waren voor de rechtbank in Zwolle gebracht, het schadebedrag bedroeg ongeveer drie miljoen euro. Maar halverwege het onderzoek werd cliënt ziek en gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek op vermoeden van schizofrenie. De zittingen die aanvankelijk gingen over de verdenkingen en het mogelijke bewijs verkleurden in gesprekken over zijn waanbeelden. Volgens de bode van de rechtbank was de strafzaak ineens veranderd in de film ‘A beautiful mind’ met acteur Russel Crowe.

Op verzoek van mr. Roelse die in deze zaak als advocaat optrad & na goed overleg met het openbaar ministerie heeft de rechtbank Overijssel de strafzaak onlangs beëindigd, op grond van artikel 29f Strafvordering. Want hoe omvangrijk de zaak ook was, het voortzetten van de strafvervolging zou een schending van het recht op een eerlijk proces betekenen. Onze cliënt kon zich vanwege zijn ernstige ziektebeeld immers niet meer verdedigen.

Een uitzonderlijke uitspraak, waarmee de rechtbank liet zien oog te hebben voor het menselijke in het recht. De rechtsstaat gaat immers óók over bescherming.


 terug