Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Ondernemingsstrafrecht

Ondernemingsstrafrecht

Mr. Roelse is een breed erkend specialist in bedrijfsgerelateerde strafzaken. Het gaat hierbij vaak om strafrechtelijke onderzoeken van de FIOD, Belastingdienst en Douane. Als advocaat adviseert én verdedigt hij bestuurders, professionals, eigenaren en ondernemers.

Handhaving + controles

Door de flink toegenomen handhaving is het voor bedrijven en ondernemingen essentieel om te voldoen aan álle toepasselijke wet- en regelgeving. Waar wetgeving in een hoog tempo telkens verandert en steeds ingewikkelder wordt, loopt een bedrijf al snel een risico om bij het ondernemen regels te overtreden.

De reactie hierop van een toezichthouder of opsporingsdienst kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf of de onderneming, zeker bij publiciteitsgevoelige zaken. Voor doorgaans alle verdachte ondernemers of eigenaren (én hun personeel) geldt dat zij niet eerder met de FIOD, douane of met de inspectie of toezichthouder te maken hebben gehad.

Een verhoor op het politiebureau of een doorzoeking bij een ondernemer thuis én op de zaak waarbij alle administratie in beslag wordt genomen, wordt zonder uitzondering als buitengewoon zwaar ervaren. Professionele rechtsbijstand is juist dan essentieel, ook om mogelijke reputatie- en vermogensschade te beperken.

Verdenking van fraude

In het 'ondernemingsstrafrecht' gaat het vaak een verdenking van fraude. Fraude onderzoeken zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verdenking van:

 • hypotheek of beleggingsfraude
 • fraude met subsidies
 • btw fraude, belasting- of faillissementsfraude
 • vlees- of mestfraude.

Verdenking van economische delicten

Ook kan het gaan om een strafrechtelijk onderzoek naar economische delicten of andere verdenkingen, zoals:

 • schending van sanctieregels & santiewetgeving Rusland
 • schending van tussenhandeldiensten (dual-use goederen)
 • valsheid in geschrifte
 • (ambtelijke) corruptie en omkoping
 • witwassen
 • verduistering
 • oplichting.

Onderzoek van de FIOD of andere opsporingsinstantie

Een verdenking van fraude betekent in de praktijk vaak een complex onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld:

 • de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie
 • de Inspectie Leefomgeving en Transport
 • het team Financiële Economische Criminaliteit
 • de Belastingdienst of de Douane bij de controle op sanctiewetgeving.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, verbonden aan het Functioneel Parket. Dit parket is een gespecialiseerd onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe fraude en milieu onderzoeken.

25 jaar de beste rechtsbijstand

Een tijdige en goede voorbereiding is essentieel voor een positieve uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, ook om reputatie- en vermogensschade direct te beperken. Mr. Roelse geeft juist in deze situatie advies en rechtsbijstand op maat: persoonlijk, betrokken, deskundig & resultaat gericht.

Recente zaken van ons kantoor zijn onder meer:

- rechtsbijstand in onderzoek FIOD: verdenking van overtreding santiewetgeving Rusland;

- rechtsbijstand in onderzoek FIOD: verdenking van btw-fraude / belastingfraude;

- rechtsbijstand in onderzoek Douane naar tussenhandeldiensten & dual use goederen;

- adviseren senior management bouwbedrijf na onderzoeksmelding FIOD;

- rechtsbijstand in onderzoek faillissementsfraude;

- adviseren senior management cryptodienstverlener wegens een onderzoeksmelding FIOD.

Heeft u of uw bedrijf advies of deskundige hulp nodig? Neem dan gerust contact op. Dit is geheel vrijblijvend & volledig vertrouwelijk.