Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw informatie. 
Wij zijn er bewust van dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

In dit privacy statement laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website of diensten gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst (overeenkomst) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij, waarmee waarmee ons kantoor samenwerkt. Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer dit moet volgens de wet of wanneer er een gerechtvaardigd belang is. 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat ons kantoor deze berichten bewaart. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij waarmee ons kantoor samenwerkt.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?
Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam of uw contactgegevens zoals e-mailadres, woonadres en telefoonnummer. Of uw geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat. Ons kantoor verzamelt deze persoonsgegevens, omdat u deze aan ons kantoor heeft verstrekt. 

Waarvoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
Ons kantoor kan deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen: 

 • om onze juridische diensten te verstrekken;
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een lezing. 

Ons kantoor verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen. 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
In sommige situaties deelt ons kantoor uw persoonsgegevens met andere personen of rechtspersonen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties: 

 • wanneer dit moet volgens de wet;
 • wanneer toezichthouders of andere instanties hierom vragen;
 • wanneer dit relevant is voor onze juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, advocaten, rechtbanken en gerechtshoven;
 • wanneer dit nodig is om ondersteunende diensten uit te besteden, bijvoorbeeld ICT leveranciers en leveranciers van telecommunicatiediensten. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Ons kantoor bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u ons informeert dat u geen digitale berichten meer wilt ontvangen. 

Tevens verwijdert ons kantoor uw persoonsgegevens in de volgende situaties: 

 • wanneer blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is;
 • wanneer uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en u uw toestemming intrekt;
 • wanneer het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld wanneer u in een periode van 5 jaar geen contact met ons heeft gehad of uw onderneming ophoudt te bestaan. 

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacy statement, neem dan gerust contact op. Dit is geheel vrijblijvend. Volledige vertrouwelijkheid is hierbij altijd gegarandeerd.