Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Herstelrecht toegepast in mega cybercrime onderzoek

donderdag, 13 februari 2020

Herstelrecht toegepast in mega cybercrime onderzoek

Soms is het in strafzaken beter om de verhoudingen tussen slachtoffer en dader te herstellen & de schade te vergoeden ipv. alleen te straffen. En als de verdachte de schade niet vergoed, is er altijd nog de gevangenis. Dat systeem van wedergoedmaking ('herstelrecht') paste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toe in een van de grootste internet criminaliteit zaken van Noord-Nederland. Het betrof een verdachte die oprecht berouw toonde jegens tientallen slachtoffers van Facebook fraude en cybercriminaliteit. Waar de rechtbank Leeuwarden nog vier jaar gevangenisstraf oplegde, kwam het Gerechtshof in hoger beroep tot oplegging van een bijzondere schadevergoeding naar alle slachtoffers & een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, gekoppeld aan een proeftijd. Daarmee koos het Gerechtshof "voor een strafmodaliteit die zodanig is dat de verdachte de mogelijkheid heeft te blijven werken, zodat hij in de gelegenheid blijft de door hem veroorzaakte schade te betalen. " Ondanks een totaal andere en veel zwaardere eis heeft het Openbaar Ministerie besloten om tegen dit bijzondere arrest niet in cassatie te gaan. Een prachtig voorbeeld dat herstelrecht werkt in de rechtspraktijk.


 terug